Bestuurswisselingen

14 mei 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 april j.l. werd afscheid genomen van enkele van onze bestuursleden, te weten Monique Linssen en Pietsje Weidema.

Monique heeft maar liefst 19 jaar zitting gehad in het bestuur en zo een behoorlijk steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van Zang en Muziek

Pietsje, onze creatieve bezige bij is ook teruggetreden na 7 jaar. Privéomstandigheden m.b.t. hun eigen praktijk dwongen haar dit besluit te nemen.

Ook Wil van Paasen is geen bestuurslid (penningmeester) meer, gelukkig blijft hij wel onze administrateur. Wil is absoluut geen vergadertijger en dat moeten we respecteren.

Zowel Monique, Pietsje als Wil werden letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet en kregen een pen en een podiumbon alsook een verdiend applaus van alle aanwezige koorleden.

Gelukkig hebben zich ook nieuwe bestuursleden aangemeld die tijdens de ALV unaniem gekozen werden en zijn we sinds kort weer met zijn zevenen. Bibian Retera heeft een flinke portie bestuurservaring die ze ook graag voor Zang en Muziek wil inzetten. En een nieuwe penningmeester hebben we gevonden in de persoon van Har Sanders. Har zal indien nodig overleggen met Wil en draagt de eindverantwoording voor de cijfers.

Terug naar het overzicht